2014. május 2., péntek

A statiszta halála

 Elsőként a friss statisztikai adatokat tanulmányozta át és megdöbbenve
értesült arról, hogy a régió magyar nemzetiségű népessége a legutóbbi
népszámlálás óta több mint tízezer fővel csökkent. Ezt még fel tudta
volna dolgozni, de a további részletekből az is kiderült, hogy ezzel
Kárpátalja összlakosságában a magyarok részaránya hajszálpontosan 10
%-ra csökkent, ha csupáncsak egyetlenegy fővel lennének kevesebben, már a
lélektani határ alá esnék az arányszám. „Ha most meghalnék, már 10
%-unk se lenne!” – döbbent rá Balla. Ez a felismerés olyan katartikus
erővel szakadt rá, hogy súlya alatt összeroppant, ezzel teljesítve be
azt, amine

A statiszta halála