2014. július 30., szerda

A harminchetedik asszociációs feladvány megfejtése egy mű címe, amely 3 szóból áll. Ezek egyike névelő, ehhez nem tartozik hívószó, a továbbiak egyike összetett, a két komponensre külön kell asszociálni. A cím a fenti hívószavak sorrendjében rakható össze. Az első két asszociáció közvetlen, a harmadik rejtettebb és toldalékolás dolgában korrekcióra szorul.

Asszociálj! – 37