2014. december 18., csütörtök

Kulcsár István: Szexmentes övezet

„…Magyarországon – talán egyedüliként a szocialista országok közül – formailag nem létezett cenzúra. (Még a viszonylag liberális hírben álló Lengyelországban is működött ilyen hivatal.) Gyakorlatilag persze minden főszerkesztő, vagy az a személy, aki végső formájában, utolsóként volt jogosult jóváhagyni egy kiadványt vagy közleményt, felelős volt érte, méghozzá nemcsak politikai értelemben, hanem azért is, hogy be, illetve ki ne csússzon valamiféle katonai vagy államtitok. Amikor a ’60-as években turnusvezető voltam a Magyar Rádió hírszerkesztőségében, tulajdonképpen én is ilyen személynek számítottam, mivel az én turnusom idején a felolvasandó hírek tőlem már egyenesen a bemondó kezébe kerültek. A titoktartás szempontjából azonban borzasztó könnyű dolgom volt, sohasem kellett mérlegelnem, hogy ez vagy az a hír nem tartalmaz-e államtitkot, mivel a mi feladatunk csak abban állt, hogy a Magyar Távirati Iroda híreit rádióhírré transzponáljuk át. Az MTI pedig nagyon jól tudta, hogy milyen hírt adhat ki, és ha netán mégis tévedett volna, a tőlük átvett ominózus anyagért nem én feleltem volna, hanem a hírügynökség illetékese.

Már vagy ötödik éve dolgoztam ebben a beosztásban, amikor egy napon behivatott a szobájába a főszerkesztőm, az óvatosságáról közismert V. elvtárs, gondosan körülnézett, majd miután meggyőződött róla, hogy kettőnkön kívül nincs más, tehát illetéktelen személy az irodában, kinyitotta a páncélszekrényét, kivett belőle egy köteg papírt, azzal, hogy ő is csak a napokban kapta. Tanulmányozzam át, de el ne hagyjam közben a helyiséget, majd magamra hagyott, kis híján rám zárta az ajtót. A jó tízoldalnyi gépelt szöveg, jobb felső sarkában Szigorúan titkos! felirattal, puszta felsorolás volt. Vagy kétszáz, de lehet, hogy háromszáz olyan tényezőt sorolt fel minden megjegyzés, kommentár, magyarázat nélkül, amely államtitoknak számít, és nyomtatásban nem jelenhet meg, a rádióban nem hangozhat el. (Hadiüzemek vagy hadiüzemmé átalakítható polgári üzemek termékei, az ilyen üzemek termelési kapacitása, robbanóanyagok tárolási helye és őrzése, pályaudvarok átbocsátó képessége, a vasúti vagonpark mennyiségi adatai, a polgári repülőterek futópályájának hossza, utak, hidak teherbírása, a búr, a búr a búrkappal...a végtelenségig.) Tíz perc után a főszerkesztőm visszajött, megkérdezte, hogy áttanulmányoztam-e a listát, majd igenlő válaszomra felszólított, hogy írjam alá, miszerint tudomásul vettem a benne foglaltakat. Nem utólag állítom dicsekvésképpen, de valóban azt feleltem erre, hogy az én fejem nem káptalan, és – főnököm legnagyobb megrökönyödésére – azt biggyesztettem a titokleltár alá, hogy „elolvastam, de megjegyezni nem tudtam”. Biztos voltam benne, hogy azonnali hatállyal leváltanak a turnusvezetőségről, de az aláírás gyakorlati megtagadása következmények nélkül maradt. Vagyis létezett ugyan egy olyan formai követelmény, hogy aki utolsónak lát publikálandó anyagot, annak alá kell írnia, hogy megismerkedett a tiltott témák jegyzékével, de ha nem írta alá, úgy látszik, az sem volt olyan nagy baj. Ezért mondják – nem alaptalanul – hogy az slendrián diktatúra volt." (részlet a könyvből)

Kulcsár István, a hetvenes és a nyolcvanas években az ország egyik legismertebb riportere, évekig a Magyar Rádió és Televízió moszkvai és New York-i tudósítója volt. Most, nyolcvanadik évén túl elérkezettnek látja az időt akkori – nagyrészt hazai – élményeinek közreadására, hiszen a Rákosi-korszakot és a Kádár-korszakot, az akkori társadalom belső szövevényes viszonyait és az „átkos” hétköznapokat kevesen ismerik jobban, mint ő.

Az egykori eseményeket, viszonyokat belülről, nem ellenzékiként látta és élte át, de azért sok mindennel neki is „tele volt a hócipője”. Például a Néphadseregben (is) uralkodó „svejkizmussal” vagy egyes vezető elvtársak gáláns kalandjaival. És hogy a szerző mindig valósághű, ugyanakkor szórakoztató történeteinek témája milyen változatos, az már a fejezetcímekből is kiderül: az Osztályidegenek példáultöbbek között báró ismerőseiről – Wesselényi Miklósról és Perényi Zsigmondról –, az Éberek és szájtátiak című fejezet a szovjetek és nyomukban a hazai bürokratikus rendszer beteges ellenségképéről, a Ződ a segged elvtárs című írás a felszabadulás utáni évek mozgalmi dalainak kultuszáról szól.

De tudósít az obsitos tudósító hajdani kuplerájokról, Budapest lómentesítéséről, marakodásba fulladó egyházpolitikai tanácskozásról, náci haláltábort túlélt, Izraelben új hazára lelt fiatalokról és még sok minden másról, amire talán már csak ő emlékszik. Teszi ezt a korábbi sikerkönyveit (Legország, Távol Európától, Mitya stb.) is jellemző humorral, iróniával és öniróniával.

  • Kiadó: Atlantic Press Kiadó
  • Megjelenés: 2014
  • Terjedelem: 256 oldal
  • Puhatáblás ragasztott
  • Méret: 13.5x20  cm
  • Példányszám 1000 pld.
  • ISBN: 978-615-5332-64-7
  • Bolti ár:  2990 Ft
kapcsolódó linkek:

2014. december 16., kedd

Závada Pál 60 éves: Megvilágítások

Závada Pál 60. születésnapja alkalmából megjelent
a Megvilágítások című kötetMegvilágítások

Závada Pál 60. születésnapjára


Závada Pál könyveiben rendre feltűnnek profi és amatőr fényképészek, nagyregényében, a Természetes fényben, illetve szociográfiájában, a Kulákprésben pedig fényképeik is megjelennek. Hogy kik voltak ők, és milyen eszközöket, milyen technikákat használtak – ennek próbáltunk utánajárni ebben a kis „fényképészeti noteszben” az író és Kincses Károly fotómuzeológus, valamint régi képek segítségével.


Megjelenés: 2014. december 15.
Oldalszám: 64 oldal
Méret: 162 x 194 mm
Kötés: Kartonát
Ár: 2490 Ft
ISBN: 978 963 14 3230 5
line

Závada Pál

1954-ben született Tótkomlóson. Első könyve, a Kulákprés című szociográfia 1986-ban jelent meg, novelláskötete, a Mielőtt elsötétül 1996-ban. Egy évvel ezután adta ki a Magvető Jadviga párnája című nagyregényét, amely azóta is az egyik legnagyobb könyvsiker Magyarországon.

Kortárs magyar szépirodalmi regénynél korábban soha nem tapasztalt példányszámban (jóval ötvenezer fölött) kelt el, valamint több díjjal kitüntetett játékfilm készült belőle, Deák Krisztina rendezésében. A Jadviga párnája naplóformában írott regény, bár történetileg az elidegenedésről, közelebbről egy rejtelmes családi szövetség csődjéről tudósít, mégsem egyszerűen a széthullás krónikája. Jelentős alkotás, varázslatos elbeszélés, nyelvi erejénél fogva világos gesztus a klasszikus próza eszményei felé a kortárs irodalom bizonytalan hierarchiájában.

2002-ben, a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra jelent meg Milota című különleges családregénye. Závada a címszereplővel, a 67 éves Milota Györggyel mesélteti el életét, miközben egy másik elbeszélő, Roszkos Erka párhuzamos történetét is megismerjük, a két szál néha találkozik, néha évszázadokra távolodnak egymástól. A Jadviga párnájában megszeretett nyelv és figurák ennek a regénynek az olvasóit is magukkal ragadják.

A fényképész utókora címmel látott napvilágot a harmadik Závada regény, amelynek központi témája ismét a hűség. A történet egyrészt kapcsolódik a Jadviga párnájához és a Milotához, velük alkotja a regénytrilógiát, melynek ez az utolsó tagja. Závada elbűvölő és szövevényes nagyregényének minden oldala csupa titok, meglepetés, rácsodálkozás.

Az Idegen testünk címet viselő – legutóbb megjelent – regény egy pesti fényképész-műterembe vezeti olvasóit, 1940 szeptemberébe. Závada hősei sorsán keresztül próbálja megérteni, mit okoznak a szellem, a test és a lélek mélyén a XX. századi életbe vágó élmények és traumák. Hogyan válnak idegenné és leszakítandóvá az olyan nemzet-testrészek és ország-darabok, mint maga a magyar zsidóság vagy az alig-visszacsatolt területek? Mit jelent a háborús országveszejtés, miként csap le már az új önkény – és hogy virulhatnak ki folyton az észjárás szégyenletes hagyományai? Talán ez a legmegrázóbb Závada-regény. Közelről érint, provokál.

Závada Pál 1992 óta a Holmi folyóirat széppróza rovatának szerkesztője.

2009-ben a Digitális Irodalmi Akadémia tagjává választották.

2014. december 14., vasárnap

Új könyvek - Corvina Kiadó

A Corvina Kiadó év végi újdonságai


Nyáry Krisztián: Igazi hősök

33 magyar

Nyáry Krisztián: Igazi hősök
Nyáry Krisztián, az elmúlt évek két könyvsikerének, az Így szerettek ők című irodalmi szerelmeskönyveknek szerzője ezúttal is valódi emberi sorsokról írt igaz történeteket. Harminchárom 19-20. századi magyar emberről, akik köztünk éltek, és akiknek élete vagy személyes döntései ma is példaszerűek. Ők az igazi hősök. Vannak köztük ismert emberek, mint Papp Laci vagy Semmelweis Ignác, és kevésbé ismertek, mint Halassy Olivér a világ első mozgássérült olimpikonja, Hugonnai Vilma, az első magyar diplomás nő vagy Ocskay László százados, a magyar Schindler.

„Az emberi sorsok érdekelnek, erről írok. Előző két könyvemben arról meséltem, hogyan formálja az emberi sorsot a szerelem. Most arról, hogyan tehetnek hőssé valakit a személyes döntések. A könyvben szereplő 33 magyar ember igazi hős, akik a megfelelő pillanatokban jól döntöttek, és aztán képesek voltak kitartani a döntésük mellett. Hősök, akik a nehezebb utat választották, és kisebbségben maradva is az igazságot képviselték. Vagy egyszerűen csak végig mertek menni a saját útjukon, úgy, hogy másoknak ezzel példát mutattak. Kiválasztásuk teljesen szubjektíven történt, ők az én személyes hőseim.”

Nyáry Krisztián


Bányai Júlia férfinek öltözve harcolta végig a szabadságharcot, Bem József századosa lett, majd férjhez ment, és vendéglőt nyitott Egyiptomban.

Cziffra György zongoraművésszel követ törettek Recsken az ávósok, hogy soha többé ne tudjon hangszeren játszani.

Halassy Olivér, a világ első mozgássérült olimpikonja emberfeletti teljesítményt nyújtva ugyanazon a napon nyert aranyérmet vízilabdában és gyorsúszásban is.

Hugonnai Vilma, az első magyar orvosnő húsz éves kitartó küzdelemmel elérte, hogy nők is szerezhessenek diplomát Magyarországon.

Lakatos Menyhért író annak köszönhette, hogy cigányként gimnáziumba járhatott, hogy gyerekkorában – puszta szórakozásból – puskával majdnem halálra sebezték.

Papp Lászlót, minden idők legeredményesebb magyar ökölvívóját párthatározattal tiltották el, hogy megmérkőzhessen a profi világbajnoki címért.

Papp Simon, a világ egyik legjobb olajkutató mérnöke életfogytiglani büntetését töltve, a börtönből fedezte fel Magyarország legfontosabb olajmezőit.

Semmelweis Ignác, az anyák megmentője olyan erősen ragaszkodott tanaihoz, hogy orvostársai és a családja bolondokházába záratták, ahol ápolói agyonverték.

Széchenyi Ödön rengeteg munkával létrehozta Magyarország első tűzoltóságát, de csak Isztambul tűzoltóparancsnokaként kapta meg az őt megillető megbecsülést.

Veres Beniczky Hermint annyira feldühítették Madách tanai a nők alacsony szellemi képességeiről, hogy kiharcolta az első, nőket oktató főtanoda megalapítását.


Harminchárom igaz történet kiemelkedő teljesítményt nyújtó magyar emberekről, akik hittek igazukban, és akár győztek, akár elbuktak, mindig tisztességgel és konok következetességgel vállalták döntéseik következményeit.

Terjedelem: 248 oldal
Méret: 190 x 235 mm
Kötés: Keménytáblás, védőborítóval
Ár: 4500 Ft
ISBN: 978 963 1362 62 6

line

Somlai Tibor – Székely Péter: Fent és lent

Pest-budai lépcsőházak 1835-1945

Somlai Tibor–Székely Péter: Fent és lent Somlai Tibor belsőépítész legújabb kötete egy sorozat negyedik darabjának tekinthető. Az első három könyv a XX. századi belsőépítészet különböző irányzatait ismertette. A Tér és idő a két háború közötti modern lakásbelsőkkel foglalkozott, a Távol és közel1945-től 1970-ig a belsőépítészeti irányzatokat vizsgálta, a Volt és nincs pedig 1900-től 1945-ig dolgozta fel a nagypolgári és arisztokrata enteriőröket. A mostani válogatás, a Fent és lent a legreprezentatívabb budapesti lépcsőházakat és előcsarnokokat mutatja be 1835-től 1945-ig – az egyszerű bérházakétól a pompás palotákéig. El-elhaladva egy-egy épület előtt sokszor nem is sejtjük, hogy már a kapun belépve milyen lenyűgöző látványban lehet részünk. Ezeknek a gyönyörű belső tereknek a világába nyújt bepillantást a kötet, ugyanabban a szubjektív hangnemben, mint a szerző előző kötetei.
Székely Péter fotóművész nagyszerű felvételei és a fotókhoz fűzött oldott hangú elemezések csaknem száz budapesti lakóház lépcsőházával ismertetnek meg bennünket.

Terjedelem: 288 oldal
Méret: 228x 265 mm
Kötés: Füles kartonált
Ár: 9900 Ft
ISBN: 978 963 1362 61 9

line

Konyhaszótár

Alexandre Dumas szakácskönyve

Konyhaszótár „Midőn Dumasnál ebédeltem Doche, Dejazet, Mlle Leoni és többiek társaságában, jövet elhibáztam az ajtót és nem az igazit nyitottam. Meglepve állottam meg a küszöbön. A konyhában találtam magamat, és a szakács épen hatalmasan kavart valamely étek ingredientiákat egy lábasban. És e szakács köténynyel és felgyürt inggel, nem volt más mint maga Dumas, ki mikor kedves vendégei vannak, egy ételt mindig maga készít.”
Bulyovszkyné Szilágyi Lilla, színésznő (1858)

„Míg Olaszországban emigránskodtam, – ez épen tizenegy évig tartott, – abban a nagy szerencsében részesültem, hogy az öreg Dumas minden évben nálam töltött egypár hetet. (…) Ha nem dolgozott, akkor főzött, ez volt a szenvedélye. Legtöbbet adott a szakácskodásra. Egy nyársot talált fel, mely nem vízszintesen, hanem függélyesen forgott. Hidd el, – mondá sokszor, – e nyársra büszkébb vagyok, mint a Monte Christo regényemre. Nézzed, a tetejébe felhúzok egy kövér libát, a liba alá egy foglyot, a fogoly alá egy szalonkát, a szalonka alá egy fenyves rigót, – a liba zsírja öntözi a vadakat…”
Teleki Sándor, a vad gróf (1879)

„Gasztronómiai katedrális.”
Daniel Zimmermann, Dumas-biográfus (1993)

„Fontos alapmunka, s nem mellesleg egy könnyen olvasható igazi Alexandre Dumas-könyv - ezúttal d’Artagnan nélkül!”
Harmath Csaba gasztronómus, a könyv szakmai lektora

„A konyhaszótár hozzávalói: francia sárm, pikáns humor, csavargásokkal teli, kalandos múlt, pici cinizmussal fűszerezett irónia, áradó, romantikus stílus, féktelen mesélőkedv, farkasétvágy, gasztronómiai tudás, konyhai tapasztalat, kifi nomult ízlés és széles látókör. Ez a mű az európai gasztronómia Odüsszeiája.”
Cserna-Szabó András író, a könyv szerkesztője

Terjedelem: 168 oldal
Méret: 150 x 230 mm
Kötés: Flexibilis
Ár: 3490 Ft
ISBN: 978 963 1362 50 3

line

Ruzsa György: Az ikonfestészet lexikona


Ruzsa György: Az ikonfestészet lexikona Ruzsa György Az ikonfestészet lexikona című kötete hiánypótló szakmunka, amelyben részletesen megtalálhatjuk az ikonokkal kapcsolatos orosz és görög alapfogalmak magyarázatát. A szerző művében arra törekszik, hogy lexikonja ne legyen száraz és unalmas olvasmány, ugyanakkor a szakszerűség kívánalmainak is megfeleljen. Magát az ikont így definiálja: „Tágabb értelemben bizánci jellegű szentkép, szűkebb értelemben a keleti kereszténység táblaképe”, vagyis olyan kép, amelyet elsősorban fatáblára festettek. Teológiai szerepére is kitér, így például hangsúlyozza, hogy az ikon az emberi test feltámadás utáni, megdicsőült állapotát elővételezi, és a szentek arcát és alakját lelkies finomsággal mutatja be. A lexikon szócikkei között egy-egy hosszabb tanulmányt is találunk, amely például azt tárgyalja, hogyan inspirálta az ikon a 19. és 20. századi prózaírókat, köztük Makszim Gorkijt, aki „Inasévek” című művében egy ikonfestő műhelyt is bemutat. A szerző szomorú érdekességként arról is ír, hogy a kommunizmus éveiben kiadott „Kis szovjet enciklopédia” miként definiálta az ikont: „A keresztény istenek (sic!) és szentek ábrázolásának egyházi megnevezése”, amely „zavarja a dolgozók elmaradott rétegeit a szocia lizmus építésében". Ez alapján érthető, miért várt a sztálini terror időszakában az ikonokkal foglalkozó tudósokra, köztük papokra szomorú sors, szibériai rabság és kivégzés. Közülük többről hosszabb tanulmányt találhatunk a kötetben, de jó néhány jelentős ikonfestő (Andrej Rubljov, Feofan Grek, Gyionyiszij stb.) munkásságáról is; részletes elemzés olvasható például Andrej Rubljov Ószövetségi Szentháromság-ikonjáról, amelynek láttán a mártírhalált halt Pavel Florenszkij atya, teológus így kiáltott fel: „Rubljov Szentháromsága létezik, tehát létezik Isten!” A kötetet mintegy 180 színes fotó teszi szemléletessé.

Terjedelem: 408 oldal
Méret: 165 x 230 mm
Kötés: Keménytábla, védőborítóval
Ár: 5990 Ft
ISBN: 978 963 1362 55 8

line

Shaolan: Chineasy

A kínai olvasás új módszere

Shaolan: Chineasy A Chineasy egy olyan új vizuális módszer, amely megkönnyíti és élvezetessé teszi a kínai írásjegyek olvasását. A leggyakoribb írásjegyeknek – a nyelv építőelemeinek – elsajátítása révén az olvasó gyorsan megérti az alapelveket, illetve a legfontosabb szavakat, és bepillantást nyerhet a kínai nyelvbe és kultúrába.
Íme az első lecke: A 火, vagyis a ‘tűz’ egy építőelem. Egy vagy több másik írásjeggyel kombinálva összetett írásjegyet alkot, ilyen például a ‘tűzforró’ jelentésű 炎. Ha két vagy több önálló írásjegyet teszünk egymás mellé, kifejezéseket kapunk, ilyen például a 火山, vagyis a ‘vulkán’. Minél több építőelemet sajátítunk el, annál több írásjegyet és kifejezést tudunk létrehozni – ez teszi a Chineasy módszert végtelenül egyszerűvé!Fordította: Gács Anna
Terjedelem: 192 oldal
Méret: 180 x 240 mm
Kötés: flexibilis, gumiszalaggal
Ár: 4990 Ft
ISBN: 978 963 1362 34 3


line

Buzinkay Géza: Egy magyar úr a XX. században


Buzinkay Géza: Egy magyar úr a XX. században Ney Ákos tartalékos tüzér főhadnagy első világháborús emlékezései és családi levelezése 1914-1918

A kötetben közölt írások és képek egy nagyrészt elfelejtett polgári réteg életformáját és gondolatait mutatják be abban a történelmi pillanatban, amikor világuk visszavonhatatlanul múlttá lett. A harctéri emlékezés és a levelek írói azt a sokoldalú érdeklődést, eszményt és emberi tartást testesítették meg, amelyet még a Monarchia idején sajátítottak el, és amelytől egy modern, európai szellemű Magyarország megteremtését remélték.
Ney Ákos (1881-1967), a kötet közreadójának nagyapja mérnök volt, a két világháború között a vasúti közélet egyik vezető szereplője. Az első világháborúban a galíciai fronton teljesített szolgálatot mint tartalékos tüzértiszt. Naplóját, illetve az abból egyidejűleg készített „emlékezését” a bevonulástól vezette egészen addig, amíg berendelték a Kereskedelemügyi Minisztériumba, ahonnan a Minisztérium képviselőjeként a bécsi Kriegsministeriumba delegálták. Az emlékirat egy irodalmi érzékenységű ember izgalmas írása: jelenetek és hadiesemények leírása; bajtársainak hosszabb-rövidebb jellemzése, portréi; lengyelországi szálláshelyeik bemutatása (saját rajzokkal és amatőr fényképekkel kísérve); eszmefuttatások, reflexiók a hadieseményekre, beiktatva néhány vers és vicc, anekdota. Az emlékezések mellett található egy „Kriegs-Notes 1914-15” feliratú jegyzetfüzet, az üteg tiszti és legénységi névsorával, muníció-jegyzékekkel, tárgyi és felszerelés-jegyzékkel stb.
A háborús hátország mindennapjait, problémáit, a hétköznapi élet átalakulását 114 levél - és az érintett családokat, személyeket és életformájukat bemutató gazdag és eddig ismeretlen fényképanyag - kelti életre. A levelezés a budai, a besztercebányai és a Vágújhely környéki, főként csejtei hétköznapokra vet fényt. Az 1914 ősze és 1918 vége között kelt levelek a védett jómód körülményeitől és csak a hírekben megjelenő háborútól a Felvidékről való menekülés előkészületeiig dokumentálják a történeti Magyarország megszűnését a mindennapokban.
Buzinkay Géza (1941) történész, az Eszterházy Károly Főiskola professor emeritusa, az irodalomtudományok kandidátusa. Fő kutatási területei: a magyar sajtó és újságírás története, illetve Budapest társadalom- és művelődéstörténete. Sajtótörténeti munkásságát Pulitzer Emlékdíjjal ismerték el. 1992-1996-ig a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatója volt.

Terjedelem: 320 oldal
Méret: 165 x 238 mm
Kötés: Füles kartonált
Ár: 3990 Ft
ISBN: 978 963 1362 58 9

line

Svájc – Új Marco Polo


Svájc - Új Marco Polo Kalandok és élmények 24 órába sűrítve. Ötletek és javaslatok, hogy kevés pénzből hogyan érezzük jól magunkat és hová menjünk vásárolni. Minden fejezet végén takarékos ajánlat.

Új fejezetek: zene, klubok, művészet és építészet, kulturális élet és étkezési szokások, minden fontos esemény, dátum és cím! Hasznos internet oldalak, interaktív térképek, telefonszámok és e-mail címek

Terjedelem: 152 oldal
Méret: 106 x 190 mm
Kötés: Kartonált, füles
Ár: 2490 Ft
ISBN: 978 963 1362 64 0

line

Nagy képes történelmi világatlasz


Nagy képes történelmi világatlasz Ez a remek történelmi atlasz 80 fejezetben ismerteti az emberiség történetét az ősember fejlődéstörténetétől egészen napjainkig. Több mint 300 térkép és 500 illusztráció teszi színesebbé és könnyebben érthetővé a kiváló olasz szakemberek által írt szöveget.

Az Atlasz korszakokra bontva tárgyalja a történelmet: az első nagy egység az ember eredetét és fejlődését, illetve az ókori kultúrák kialakulását mutatja be, a második pedig a Nyugatrómai Birodalom bukásától a reneszánsz és a humanizmus kezdetéig foglalja össze a legfontosabb eseményeket. Az újabb fejezetcsoport a felfedezésekkel kezdődik, és bemutatja a nagy nemzetállamok kialakulását, a forradalmakat, a világháborúkat – vagyis átvezet a modern koron. Végül külön fejezet foglalkozik évezredünk nemzetközi gazdasági és politikai helyzetével, az Európai Unió kialakulásával, növekedésével és nemzetközi szervezeteivel.

Az Atlasz zárófejezetében a látványos kronológiai táblázatok a történelem meghatározó és érdekes eseményeit helyezik egymás mellé, és így lehetővé teszik a párhuzamok felfedezését az egymástól távoli események között, nagyobb rálátást biztosítva ezzel a történelmi összefüggésekre.

Terjedelem: 360 oldal
Méret: 230 x 280 mm
Kötés: Keménytáblás
Ár: 9900 Ft
ISBN: 978 963 1362 47 3

line

Georg Klein: Üstökösök

Három öntörvényű élet

Georg Klein: Üstökösök Új esszékötetében Georg Klein három kiemelkedő jelentőségű alkotó, a zeneszerző Bartók Béla, a genetikus Seymour Benzer és az orvosi Nobel-díjjal kitűntetett botanikus Barbara McClintock pályájának bemutatásával és munkásságának elemzésével nagyszabású szellemi kalandozásra invitálja az olvasót. A közös vonásokat keresi és mutatja fel a három öntörvényű életben, miközben a laikus számára is érthetővé teszi életművük úttörő jelentőségét, a genetikai és a molekuláris biológiai kutatások és eredmények lényegét. A szerzőt ugyanaz a szenvedély hajtja, mint hőseit: a gondolkodás szenvedélye, a művészet, a tudomány, a másik ember, a világ működése iránti olthatatlan érdeklődés.

[A zeneszerző] Vágytam rá, hogy megírhassam ezt az esszét, talán azért, hogy beszívhassam azt a tiszta levegőt, amely körülveszi Bartókot. Tudtam, hogy találhatok valamit Bartókban túl azon, amit minden nagy, halhatatlan zeneszerzőben megtalálhatok. A többiekhez hasonlóan Bartókot is a fenomenális zenei tehetsége teszi halhatatlanná. De az ő sajátos, félénk és magabiztos, előzékeny de hajlíthatatlan, halk szavú de a nácizmussal és az elnyomás más formáival szemben megalkuvás nélkül fellépő személyisége adja meg életműve végső formáját. És még valamit, túl az életművén. A példát, mindannyiunk számára. A példát, hogy mi még az ember, vagy mi lehet még az ember. [A genetikus] Egyáltalán nem érdekelte a vallás. Ennek ellenére a nagy zsidó ünnepeken eljárt a zsinagógába, apja iránti tiszteletből. Apja mellett ült a padban, de imakönyv helyett fizikakönyvet tartott az ölében. Apja úgy tett, mint aki nem látja, fia iránti tiszteletből. [A botanikus] Rhoades mindig ámulattal nyilatkozott arról, hogy McClintock mennyi mindent lát a mikroszkópban. Amikor ezt egyszer neki is elmondta, Barbara azt válaszolta: „Tudod, amikor egy sejtet nézek, akkor leereszkedem abba a sejtbe, belépek és körülnézek.”

Fordította: Kúnos László
Terjedelem: 280 oldal
Méret: 130 x 197 mm
Kötés: Kartonált
Ár: 2990 Ft
ISBN: 978 963 1362 59 6

line

Szabó Edit – Vető Gábor: Nagy séfkönyv

25 séf, 75 fogás

A könyvet fényképezte és tervezte: Vető Gábor

Szabó Edit–Vető Gábor: Nagy séfkönyv EGY IGAZI SZAKÁCSKÖNYV!
AZAZ: EGY KÖNYV, AMELY A SZAKÁCSRÓL IS SZÓL, NEM CSAK A FŐZTJÉRŐL.

Ráadásul nem is egy, mindjárt huszonöt kiváló séf mesél önmagáról, a sikerhez vezető útról, a hagyományokról és a megújulásról, a csúcsgasztronómia útjairól. Személyes történetüket szemkápráztató fogások illusztrálják: jól megválogatott alapanyagokból néha különleges eljárással, és mindig nagy műgonddal készült ritka ételek. Mégsem kell elbátortalanodnunk. Kövessük a receptúrákat, lessük el a mesterfogásokat. Kössük föl alaposan a… kötényt, és próbáljuk ki otthon is!

A 25 séf:
Bicsár Attila, Bíró Lajos, Dóczi György, Dudás Szabolcs, Feke Zoltán, Győrffy Árpád, Gyurik Gábor, Horváth Gábor, Horváth Szilveszter, Jahni László, Litmuszki Zsolt, Lőrincz György, Mogyorósi Gábor, Nánási Lajos, Palotai Csaba, Pataky Péter, Pesti István, Rosenstein Róbert, Ruprecht László, Sárközi Ákos, Schreiner Gábor, Takács Lajos, Varga Roland, Vomberg Frigyes, Wolf AndrásTerjedelem: 208 oldal
Méret: 190 x 235 mm
Kötés: keménytáblás
Ár: 5990 Ft
ISBN: 978 963 1362 66 4

line

E. Kovács Péter: Zsigmond király Sienában


E. Kovács Péter: Zsigmond király Sienában 2008 után újabb kötettel jelentkezett a Corvina Kiadónál E. Kovács Péter. A Hétköznapi élet Mátyás király korában sikere után takaros vállalkozásba kezdett. Könyvet írt Luxemburgi Zsigmond sienai napjairól. Reményeink szerint a tudományos publikációk valamennyi ismérvét felvonultató monográfiát mind a szakma, mind az érdeklődők örömmel veszik a kezükbe. Közel hatszáz év távlatából az uralkodó sorsából kilenc hónap feltárása merészségnek tűnhet, de Klió követőinek ez a feladata. A szöveg elolvasása után el lehet dönteni, igaza van-e a szerzőnek. Valóban a történetírás az egyik legszórakoztatóbb szellemi játék?

Terjedelem: 308 oldal
Méret: 165 x 230 mm
Kötés: Keménytáblás
Ár: 4490 Ft
ISBN: 978 963 1362 46 6

line

Jaap Scholten: Báró elvtárs

Utazás az erdélyi arisztokrácia letűnő világában

Jaap Scholten: Báró elvtárs Nem sokkal Nicolae Ceauşescu 1989. december 25-én történt kivégzését követően Jaap Scholten holland író későbbi feleségével egy ütött-kopott cabrióval nekivágott Kelet-Európának, hogy a Kárpátokon átkelve meglátogassa Bukarestben nagykövetként tevékenykedő nagybátyját. Az írót teljesen lenyűgözte az erdélyi táj szépsége, és később rendszeresen visszatért Európának ebbe a gyönyörű, de nehéz sorsú részébe.
Magyarországi és romániai utazásai során találkozott az egykor oly tekintélyes erdélyi arisztokrácia számos tagjával. Felkereste velük azokat a lakásokat – többnyire pincéket és sufnikat –, ahol a szocializmus alatt lakni kényszerültek, és járt azokban a munkatáborokban is, ahol annak idején kényszermunkát végeztettek velük. Scholten az egykori gazdag múltról és az üldöztetés borzalmairól faggatta őket. De találkozott a legfiatalabb nemzedék tagjaival is, és megkérdezte tőlük, mit szándékoznak tenni a kárpótlás keretében visszaszolgáltatott családi kastélyokkal és birtokokkal. Az így született izgalmas, megrendítő és felkavaró riportokat foglalja magába a Báró elvtárs, Scholten első dokumentarista munkája, amelyet 2011-ben a történelmi témájú könyveket díjazó Libris Geschiedenis Prijsszel tüntették ki Hollandiában.

Fordította: Bérczes Tibor
Terjedelem: 408 oldal
Méret: 138 x 214 mm
Kötés: Kartonált
Ár: 3990 Ft
ISBN: 978 963 1362 63 3

line

Selmeczi Kovács Ádám – Janata Károly: A Duna-Ipoly Nemzeti Park

Magyar és angol nyelvű kiadvány


Selmeczi Kovács Ádám–Janata Károly: A Duna-Ipoly Nemzeti Park Varietas delectat - A változatosság gyönyörködtet. A régi latin mondás Magyarország tíz nemzeti parkja közül leginkább a kilencedikként alapított Duna-Ipoly Nemzeti Parkra igaz. Ez a természetvédelmi oltalom alatt álló terület a Kárpát-medence szívében, Budapesttől északra fekszik, és több helyen érintkezik a magyar-szlovák határral. Egyedülálló sokszínűségében a Börzsöny, a Pilis-Visegrádi-hegység, az Ipolyvölgy, valamint a Duna és szigetei alkotnak harmonikus egységet. A kedves olvasó egy olyan régóta várt, impozáns albumot vehet most a kezébe, amely ezt a tájat mutatja be.
A könyv sokak számára lehet értékes ajándék. Azoknak, akik még nem ismerik ezt a nemzeti parkot, ösztönzést adhat arra, hogy meglátogassák. Azoknak pedig, akik már jártak itt, szép emlékeket idézhet fel a kiadvány lapozgatása. Minden természetszerető ember könyvespolcán ott van a helye az albumnak, a bakancslistákra pedig tessék felírni: Vár a Duna-Ipoly Nemzeti Park!

Fordította: Baczoni Márk
Terjedelem: 96 oldal
Méret: 230 x 270 mm
Kötés: Keménytáblás
Ár: 4500 Ft
ISBN: 978 963 1362 00 8

line

Ünnepi ajánlataink:

2014. december 7., vasárnap

Éles, pontos elemzés Orbánról

 Az utóbbi hónapok történéseit végiggondolva nekem olykor az a
benyomásom, hogy minden látszat ellenére Orbán már nem a győzelemre
játszik. És nem is a túlélésre. Tudat alatt bizonyosan érzi a vesztét és
tisztább pillanataiban talán szintén felsejlik előtte, milyen súlyos
bukás vár rá. Esetleg még tudatosul is benne, hogy amit sorozatosan
tesz, azzal felgyorsítja saját maga szellemi összeomlását és
valószínűleg rendszerének a bukását is. De már nem tehet mást, mert
skorpióvá lett, és a skorpió akkor is halálos mérget ereszt a békába, ha
az éppen szívességet téve neki a folyón viszi át. Orbán már nem akar a
túlpartra jutni, de még megpróbálja kiélvezni a halálos csípés minden
minden mozzanatát.

Orbán jellemének alapos elemzése

2014. december 6., szombat

Csak egyetlen partira

 A legtöbb partnerem soha nem köszön előre és gyakran az én üdvözlésemet
sem fogadja (akár kihívó, akár én hívtam ki). Persze szép számmal vannak
kivételek, a néma játékosok száma mégis látványosan nagyobb lett a
néhány évvel korábbinál.

Csak egyetlen partira

2014. december 4., csütörtök

Új könyvek - Athenaeum

Kedves Olvasóink!


Szeretettel meghívjuk Önöket december 4-én 19 órára a Fészek Klubba (VII. kerület Kertész u. 36. Kellér-terem) Benedikty Béla Menon Club - A Teleki-merénylet című könyv bemutatójára. A szerzővel a kötetről Szabó Tibor Benjámin, az Athenaeum Kiadó vezető szerkesztője fog beszélgetni.

A helyszínen a kötet kedvezménnyel megvásárolható lesz.
A belépés ingyenes!

Viola Szandra december 5-én 16 órától dedikálja Testreszabás című könyvét a Blaha Lujza téri Europeumban, az első emeleten, a Líra Könyvvásárban. A Testreszabás című mű fotográfiáit Nánási Pál készítette.

Az elomagazin.com így írt Szandráról és a kötetről:

„Viola Szandra nagyon extrém művészetet alkotott. A költőnő versei testekre írva jelennek meg hazánk egyik legismertebb fotósának képein, ily módon tehát a testiség, az irodalom és a fotóművészet különös elegyét képezik. Egyszerre adnak tehát mély lelki, és gyönyörű képi élményt. Érzékiek, mélyek, néha fájók, néha édesek. De mindenképpen teljesen rendhagyó kötetről van szó. Zavarba ejtenek és elbűvölnek. Ráébresztenek arra, hogy az igazán jó performanszra, a testiség igényes ábrázolására, és a versekre szüksége van a léleknek.”
Bűnugyi regények
Benedikty Béla
Menon Club - A Teleki-merénylet
A Menon Club nem átírja a történelmet – hanem kulcsot ad a megértéséhez

Benedikty Béla örvénylő történelmi regényt írt a világot mozgató láthatatlan erőkről, az államok kiszolgáltatottságáról, az államférfiak végzetéről és a civilizációnkat irányító titkos gondolatról.
Magyarország, 1941. A Trianon revízióját szem előtt tartó „vonakodó szövetséges” és a jugoszlávok „örök barátja” pengeélen táncolva próbál kívül maradni az Európát feldúló háborúból. Hiába, az ország miniszterelnöke, Teleki Pál öngyilkosságot követ el. De valóban öngyilkosság volt? És ha nem, ki állhatott a talán nem is igazán váratlan merénylet mögött? Kiváló hírszerzők (a titokzatos Menon Club tagjai) Európában és a Közel-Keleten nyomozva próbálták elhárítani a magyar állam vezetőit fenyegető veszélyt, miközben fényt derítettek a kontinens sorsát a háttérből irányító pénzemberek európai és közel-keleti terveire is.
Benedikty Béla: Menon Club - A Teleki-merénylet

ISBN 978 963 293 362 7
Oldalszám: 676 oldal
Méret: 135 x 215 mm
Kötés: Keménytábla, védőborítóval
Ára: 4490 Ft
Megjelenés: 2014.11.15.
E-könyvben is!Viola Szandra
Testreszabás
„lennék én bármi, akármi / csak az nem, ami.”

Mitől lesz szép egy festmény, egy film, egy novella, egy arc, egy vers vagy éppen egy test? Mi a közös e sokféle szépben? Ezt a kötetet például szépnek tartom, tetszik benne az újdonság ereje, az, hogy tulajdonképpen egyedülálló a világon, tetszik pimaszsága, líraisága, erotikája és olykor fájdalmas tanulságai is. Érdekessége e testversfotóknak, hogy nemcsak a szövegek, hanem a fotók is metaforikusak, sokszorosan túlmutatnak önmagukon. Az egész kezdeményezést nagyon egyedinek találom. Szépségkirálynőként pontosan tudom, hogy a szépség önmagában nem elég. Az egyediség az, amitől valaki vagy valami ki tud ragyogni az átlagból. A könyv, amit most Ön a kezében tart igazán különleges, egyedi alkotás: olvasmány és fotóalbum egyszerre, érdemes vele megajándékozni önmagunkat és másokat.
Kulcsár Edina
Miss World Hungary 2014
Viola Szandra: Testreszabás

ISBN 978 963 293 395 5
Oldalszám: 40 oldal
Méret: 180 x 270 mm
Kötés: Keménytábla, védőborítóval
Ára: 2990 Ft
Megjelenés: 2014.11.14.

2014. december 1., hétfő

Könyv Karácsonyra

A Manó Könyvek karácsonyi és téli tematikájú ajánlata

Karácsony – Puzzle könyv (2. kiadás)

Karácsony – Puzzle könyv Közeleg a karácsony - a kismackók is készülődnek az ünnepre!
Ebben az öt, egyenként 48 darabos puzzle-t tartalmazó, elbűvölő jelenetekkel tarkított kirakós könyvben a bájos kismackók felakasztják a karácsonyi díszeket, korcsolyáznak egy hatalmas karácsonyfa körül és karácsonyi dalokat énekelnek.

Terjedelem: 10 oldal
Méret: 325 x 235 mm
Kötés: Keménytáblás
Ár: 2690 Ft
ISBN: 599 903 3917 48 3

line

Karácsonyi számláló

Karácsonyi számláló Az erdei állatok vidáman készülődnek a karácsonyra. Róka ünnepi vacsorát főz, Szarvas egy dalt gyakorol estére, Egérke pedig díszeket készít. A karácsonyi számláló nézegetése közben a gyerekek - a szülők segítségével - könnyedén megtanulhatják a számokat egytől tízig.
Olvassunk és számoljunk együtt a kicsikkel!

Terjedelem: 20 oldal
Méret: 225 x 205 mm
Kötés: Keménytáblás
Ár: 1690 Ft
ISBN: 978 615 5385 75 9

line

Bori karácsonya

Bori karácsonya A boltokban már ott sorakoznak a csokimikulások és a mézeskalácsok, pedig még egy jó darabig várni kell, hogy végre karácsony legyen. Bori azzal tölti a várakozás hosszú heteit, hogy díszeket készít. Később, a karácsonyi vásáron még a Mikulással is találkozik. De vajon tényleg ő az igazi? Borinak van egy ötlete, hogyan derítheti ki...

Terjedelem: 24 oldal
Méret: 200 x 200 mm
Kötés: Tűzött
Ár: 690 Ft
ISBN: 978 615 5028 04 5

line

Christian Tielmann - Sabine Kraushaar: Berci és a nagy hó

Berci és a nagy hó Juhé, leesett a hó! Berci rettentő boldog. Végre kipróbálhatja az új szánkót, hógolyózhat Papával,ráadásul Rozival és Fricivel még jégkunyhót is építhet!

Terjedelem: 24 oldal
Méret: 192 x 192 mm
Kötés: Kartonált
Ár: 690 Ft
ISBN: 978 615 5385 85 8

line

Hupikék törpikék – Karácsonyi foglalkoztató

Hupikék törpikék – Karácsonyi foglalkoztató A törpök vidáman készülnek a karácsonyra, na meg síelnek, hóembert építenek és korcsolyáznak. Találd meg a képek közötti különbségeket, keresd meg az eltűnt tárgyakat, számolj és színezz!
Rengeteg izgalmas feladat vár rád ebben a karácsonyi foglalkoztatóban.

Méret: 205 x 295 mm
Kötés: Cérnafűzött
Ár: 690 Ft
ISBN: 978 615 5385 99 5

line

Rosie Banks: Titkos Királyság – Karácsony-kastély

Titkos Királyság – Karácsony-kastély Itt a karácsony! A Titkos Királyság minden kedves lakója összegyűlik ilyenkor a meseszép Karácsony-kastélyban, hogy együtt ünnepeljenek. Nelli, Fanni és Jázmin is meghívást kap Vidám királytól, aki arra kéri a lányokat, hogy tartsanak velük ezen a varázslatos estén, sőt, másnap is, amikor megérkezik Mikulás, és szétosztja a várva várt ajándékokat. A lányok örömmel csatlakoznak, ám egyszer csak megjelenik Keserű királynő a viharmanóival, hogy szokásához híven tönkretegye az örömteli mulatságot. A három barátnő azonban szembeszáll a gonosz királynő varázslatával. Lesz vajon végül közös ünneplés? Olvasd el a két izgalmas történetet is tartalmazó karácsonyi különkiadást, és megtudod!

Terjedelem: 208 oldal
Méret: 129 x 197 mm
Kötés: Kartonált
Ár: 1490 Ft
ISBN: 978 615 5385 96 4

line

Erwin Moser: Az egércirkusz – Mesék őszi és téli estékre

Fordította: Nádori Lídia
Az egércirkusz Erwin Moser állatmeséi elsősorban kisóvodásoknak szólnak, de a család minden tagját elbűvölik. A Nádori Lídia fordításában megjelent rövid történeteket a szerző saját illusztrációi díszítik.
Tudjátok, hogy mi az az egefánt?
Egy egészen kicsi elefánt, amelyik ráadásul hasonlít egy egérhez.
De ez még mind semmi, Ancsa, az egérlány versenyre hívja ki a barátnőjét, Rozit, hogy eldőljön melyikük ér előbb az Északi-sarkra.
Jenő, a jegesmedve rájön, hogy mi az, ami még a síelésnél is jobb. Max, a robot segít megépíteni a Miákovics család házát. Konrád, a hegyi ember vendégül lát két egeret.
Frédi, a kismacska pedig alig várja a karácsonyt.

Szívmelengető történetek kicsiknek és nagyoknak, hideg őszi és téli estékre.

Terjedelem: 142 oldal
Méret: 163 x 240 mm
Kötés: Keménytáblás
Ár: 2490 Ft
ISBN: 978 915 5220 32 6

line

Turbuly Lilla: Talált szív

Talált szív Egy késő őszi napon Pepe, a nagycsoportos óvodás hazafelé tart anyukájával, amikor észreveszi, hogy az egyik zörgősre száradt platánlevél alól kipiroslik valami. Egy bársonyos, puha, tenyérbe simuló szívet talál. De vajon ki veszíthette el? Anya szerint egy varrónéni tűpárnája volt, apa úgy tippeli, hogy karácsonyfadísznek szánhatták. Kata, a nagytesó biztos benne, hogy egy kisgyerek ejthette el útközben a kórház felé. Pepe elhatározza, hogy megkeresi a talált kincs gazdáját. A kalandos nyomozás közben sok új barátot szerez, és karácsonyra végül minden szív a helyére kerül.

Turbuly Lilla öt fejezetből álló meséje egy kincseket gyűjtő óvodás hangján szól a szeretetről, barátságról, vagyis a szívről, de korántsem csak óvodásoknak.

A könyvet Horváth Ildi csodaszép illusztrációi díszítik, melyek kedves humorukkal kiválóan illeszkednek Pepe történetéhez.

Terjedelem: 40 oldal
Méret: 205 x 290 mm
Kötés: Keménytáblás
Ár: 2490 Ft
ISBN: 978 615 5385 07 0

line

Julia Boehme: Bori és a téli vakáció – Barátnőm Bori

Bori és a téli vakáció Bori és családja a télen egy elhagyatott erdei kis házban tölt néhány napot. Sajnos közel s távol sehol egy árva hópehely! Egyik éjjel végül váratlanul megváltozik minden éppen úgy, ahogyan Bori kívánta: nagyon hideg lesz, és csak havazik, havazik vég nélkül, míg teljesen belep mindent a hó! Ráadásul még a fűtés is elromlik a házban. Most mi tévők legyenek?

Terjedelem: 96 oldal
Méret: 145 x 215 mm
Kötés: Keménytáblás
Ár: 1490 Ft
ISBN: 978 615 5385 86 5

line

Az én arany matricás táskám

Az én arany matricás táskám A gyönyörűen csillogó oldalakon rajzos feladatokat találsz. Kedvedre színezhetsz, és díszítheted a képeket több mint 1000 matricával. A kivehető matricás oldalakon nem csak a hiányzó képeket találod meg, hanem sok olyat is, melyet bárhová felragaszthatsz.

Terjedelem: 56 oldal
Méret: 215 x 280 mm
Kötés: Kartonborított, ragasztott
Ár: 1990 Ft
ISBN: 978 615 5385 66 7