2015. november 15., vasárnap

Magvető, Corvina, Athenaeum újdonságok

Görgey Gábor: A kivégzés éjszakája

A Corvina Kiadó tisztelettel meghívja Önt
Görgey Gábor
A kivégzés éjszakája
című könyvének bemutatójára.

Időpont: 2015. november 18. szerda, 16:30

Helyszín: Rózsavölgyi Szalon
Cím: 1052 Budapest, Szervita tér 5.

A szerzővel Tarján Tamás irodalomtörténész beszélget.
A könyvből felolvas: Bálint András


Görgey Gábor: A kivégzés éjszakája


„A történelmünkkel való kíméletlen szembenézés, önfelmentő szépítések és hazugságok nélkül, nem tartozik nemzeti erényeink közé. Ez a nemzet mindig hős vagy áldozat. Leginkább mindkettő. Az egyik legnagyobb történelmi hazugság, hogy Auschwitzhoz, az iparosított népirtáshoz semmi közünk. Ez a hazugság, pocsék szoborba öntve, szégyenszemre ott áll ma a Szabadság téren. Hirdetvén, hogy mi vagyunk az áldozat, nem tehetünk semmiről, 1944. március 19-én a hitleri hadak leigázták az országot, és mindaz, ami következett, az ő bűnük. Holott az ősbűn Horthy Magyarországán keresendő: élenjárók voltunk az első világháború után a numerus clausustól a három zsidótörvényig. És tovább. Mert Auschwitz sem volt elég. Az 1990-ben ránk zuhant szabadsággal meg kellett érnünk a szabaddá vált antiszemitizmus mocskos röneszanszát is! Ez a mozzanat az, amely élettörténetét rám testáló regényhősömet döntő elhatározásra készteti: megpróbál adósságot törleszteni egy önmarcangoló, fájdalmas vallomással. Így végre bekövetkezhet a mindig oly buzgón elmulasztott szembesülés, és feltárulnak az ősbűn elfeledett, pokoli stáció” – írja új regényéről a szerző, Görgey Gábor.

Megjelent!
Terjedelem: 168 oldal
Méret: 130 x 197 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Ár: 2990 Ft
ISBN: 978 963 13 6325 8 MAGVETŐ:

Hamarosan megjelenik Esterházy Péter
és Szüts Miklós közös kötete, A bűnös


Esterházy Péter - Szüts Miklós: A bűnös


Esterházy Péter - Szüts Miklós: A bűnös

„És akkor imigyen szóla egy égi hang: Most mi lesz.”
Néhány éve Szüts Miklós akvarell naplójegyzeteit látva mondta Esterházy Péter, „majd írok hozzájuk gyilkossági történeteket”.
Nem egészen így lett. A napló ott hevert az írónál, közben megjelent A kardozós változat, A Márk-változat és Az évek iszkolása.
Végül egyetlen gyilkosság története született meg, de az mindent überel.Várható megjelenés: 2015. december 1.
Tervezett oldalszám: 80 oldal
Méret: 163 x 170
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Ár: 2690 Ft
ISBN: 978 963 14 3368 5


2015. október 30., péntek

Parti Nagy Lajos: Molière-átiratok

Megjelentek Babiczky Tibor, Oravecz Imre,
Parti Nagy Lajos és Zimándi Pius István új kötetei


Babiczky Tibor: Kivilágított ég

Babiczky Tibor: Kivilágított ég Babiczky Tibor új kötete érett költészet. Nem megrendülni, nem elérzékenyülni, de felnőtt szemmel nézni vissza a megtett útra, és előre nézni ugyanis férfias feladat. A kötet versei mégis megrendítik és elérzékenyítik az olvasót.
Az idő múlásának kortalan tapasztalata elevenedik meg: bukolikus városi líra ez, amelyben a bús férfiak immár nem panaszkodnak, inkább a csillagkottákból próbálják kiolvasni a sorsukat, amely mindig ugyanaz: lázadás, bukás és elfogadás. Pásztorok, tengerészek, napkeleti bölcsek indulnak útra ebben a tiszta és erőteljes költészetben.


Megjelenés: 2015. október 27.
Oldalszám: 64 oldal
Méret: 110 x 180 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Ár: 2490 Ft
ISBN: 978 963 14 3342 5line

Oravecz Imre: Távozó fa

„Isten olyan, mint a fény, / csak annyit látunk belőle, hogy világít.”

Oravecz Imre: Távozó faOravecz Imre megindítóan személyes új kötetében a tél hideg fényével pásztázza végig létezése lehetőségeit és adottságait. Apró megfigyelések, végtelen következtetések az élet örök körforgásából. A természetből rajzolódik ki az ember, és az életből a halál. A Távozó fa a Magvetőnél megjelenő Oravecz Imre életműkiadás első kötete.


Megjelenés: 2015. október 28.
Oldalszám: 196 oldal
Méret: 135 x 195 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Ár: 2990 Ft
ISBN: 978 963 14 3341 8line

Parti Nagy Lajos: Molière-átiratok

Sajátirat

Parti Nagy Lajos: Molière-átiratok„Mint azt a kötet címéből is láthatni, alanti drámák átiratok, jelentsen ez bármit a szó szűkebb vagy tágabb értelmében. Annyi biztos, nem fordítások és nem is saját művek. Nem fordítások, hisz műfordító nem húzhat a gondjaira bízott szövegből, pláne nem írhat bele, nem mehet a jelenettel „tovább” sem a kedve, sem az eredeti mű logikája szerint, nem írhatja, sőt radikálisan nem is hangolhatja át, prózából nem csinálhat verset és fordítva. Hiába, a gúzs az gúzs, a műfaj kötöttfogású. Viszont saját műnek sem ildomos mondani alábbiakat, hisz a cselekmény, a szereplők karaktere és rendszere nem az átirnok, jelen esetben nem az én találmányom – hogy mennyire Molière-é, az egy másik és minden fülszövegtől messze vezető kérdés. Meg kell mondjam, én eléggé sajátként gondolok minden átiratomra, mondván, ha maguk a művek nem is, a szöveg az enyém. A magyar szöveg – nemcsak nyelvileg, hanem, remélem, szemléletileg is.” (Parti Nagy Lajos)
A kötet a Tartuffe, az Úrhatnám polgár és a Don Juan átiratait tartalmazza: a klasszikus színdarabok különleges és egyedi nyelve a művek elfeledett, kevésbé ismert rétegeit és mélységeit hozzák (szöveg)közel.


Megjelenés: 2015. október 28.
Oldalszám: 352 oldal
Méret: 135 x 197 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Ár: 3690 Ft
ISBN: 978 963 14 3246 6line

Zimándi Pius István: Egy év története naplójegyzetekben

(1944. március 19. – 1945. március 17.)

Zimándi Pius István: Egy év története naplójegyzetekbenZimándi Pius premontrei szerzetestanár 1944-45-ös naplója hetven év után is izgalmas olvasmány. Pontos képet ad a korabeli politikai csatározásokról, az egy éven belül lezajló háromszori hatalomváltásról, frontok jövés-menéséről, sajtóhírekről és mindenütt terjedő rémhírekről, Budapest ostromának hétköznapjairól, a gödöllői rendház lakóinak háborús hányattatásairól, a korabeli egyházi értelmiség előítéleteiről és félelmeiről - keresztmetszet egy eddig elfeledett, precíziós optikával.
„Zimándi Pius az általam ismert naplóírók között teljesen egyedi kategóriát képez. Nem társadalmi helyzete miatt: a legtöbb szerző középosztálybeli. Az eddig ismertté vált naplók és visszaemlékezések alapvetően két csoportra bonthatók. Szerzőik egy része baloldali indíttatású, vagy a »keresztény középosztály« kultúrájával szemben komoly kritikát megfogalmazó személy, mint például Gyarmati Fanni vagy Márai Sándor; vagy viszonylag apolitikus, elsősorban a konkrét események leírására szorítkozó, sokszor fiatalkorú szemtanú. Olyan szerző naplója azonban, aki a keresztény középosztály 1944-45-ös hangulatát különösebb távolságtartás nélkül visszaadta volna, még nem jelent meg nyomtatásban.
Ez a körülmény adja Zimándi Pius írásának legnagyobb feszültségét [...] A naplóíró számos, másutt eddig nem tárgyalt részletről is ír; [...] munkája gazdag történelmi forrás.” (Ungváry Krisztián)


Megjelenés: 2015. október 28.
Oldalszám: 560 oldal
Méret: 235 x 280 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Ár: 4490 Ft
ISBN: 978 963 14 3250 3


Megjelent Dragomán György új kötete, az Oroszlánkórus


Dragomán György: Oroszlánkórus

A zene is velem van, és segít élni
Dragomán György: Oroszlánkórus Az Oroszlánkórus a bátorság könyve. Történeteit a ritmus élteti, az elbeszélések szereplői zenével győzik le a félelmet és a gyászt, megtanulnak erőt venni a szerelem és a sóvárgás fájdalmán. Minden mondatban ott lüktet a zene, szól a dzsessz, a latin ballada, a kőkemény hevimetál vagy a bécsi újévi koncert keringője, dübörög a manele és a koreai csajpop, kihangosodik a szívverés vagy a futó lábak dobogása. A lendületes történetekben a zene esélyt ad az ellenállásra, segít abban, hogy vállaljuk a sorsunkat, gyerekek legyünk a felnőttek között, vagy otthont keressünk egy idegen országban.

A könyv különlegessége, hogy a szerzőnek három regény után most jelenik meg először novelláskötete – ráadásul a szövegek egy része a könyv megjelenésével egy időben hangoskönyvként is meghallgatható.line

Részlet a kötetből


Hajnalban, amikor kiráz az ágyból, Apám azt mondja, tudja, hogy fáradt vagyok, tudja, hogy alig állok már a lábamon, de nincs mit csinálni, muszáj gyakorolni, minden percet, minden pillanatot ki kell használni, mert nincsen már sok időm, egy hónap nem sok, es itt lesz a tizenharmadik születésnapom, es akkor el fog jönni a fekete hegedűs, hogy levizsgáztasson, úgyhogy addig egyfolytában gyakorolni kell, addig, amikor nem alszunk, akkor gyakorolunk, muszáj, mert nem akarja, hogy én is úgy járjak, ahogy ő járt.
üz


Megjelenés: 2015. október 26.
Oldalszám: 256 oldal
Méret: 140 x 215 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Ár: 3490 Ft
ISBN: 978 963 14 3297 8

2015. október 18., vasárnap

Üzenetek a Magvetőtől: Möbion, Pilinszky hangoskönyv...

A Magvető Kiadó és a Magyar Képzőművészeti Egyetem
szeretettel meghívja a Villa Negra
Művészeti Közhasznú Egyesület
könyvbemutatóval egybekötött
MÖBION című kiállítására
az Egyetem Barcsay kiállítótermébe
(1062 Bp., Andrássy út 69-71.)
2015. október 19-én hétfőn, 18 órára

A kiállítást megnyitja Sturcz János művészettörténész
A könyvbemutatót moderálja Ágoston Zoltán kritikus
Beszélgetőpartnerek Horváth Viktor író, Kuti László szobrászművész, ötletgazda
Kurátor Lelkes Márk Cserny-díjas szobrászművész, a zalaszentgróti művésztelep vezetője, a Villa Negra elnöke

Kiállító művészek: Böjte Horváth István, Böszörményi István, Csáki Róbert, Csoma Gábor, Józsa Pál, Kő Boldizsár, Kuti László, Lelkes A. Gergely, Lelkes Márk, Lestyán Goda János, Lukács István, Máthé Krisztián, Meszlényi-Molnár János, Miklya Gábor, Miksa Bálint, Nagy Edit, Székó Gábor, Takáts Márton, Tóth Dávid

A kiállítás megtekinthető 2015. október 31-ig
Támogatók: Nemzeti Kulturális Alap, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Villa Negra
line

Villa Negra - Horváth Viktor: Möbion

Szobor, kép és regény

Tizenöt éves a Villa Negra. Ebből az alkalomból készítettük ezt a könyvet, amely megmutatja a munkáinkat, ám nem hagyományos katalógus. Kérésünkre Horváth Viktor írt regényt a művekhez, így született meg a Möbion.
A festmények és szobrok fotói hűen adják vissza az anyag szépségét és az alkotói koncepciót, a mellettük futó mese pedig nem a műtárgyakról beszél, hanem viszonyba kerül velük; az odaátról szól. Az esszenciát kutatja, miként Dante, és ahogy mi, a művek alkotói is. Nehéz meghatározni ennek a könyvnek a műfaját - regénykatalógus, katalógusregény -, de nem is ez a fontos, hanem a közegek társalgása, a fúzió, a találkozás, ahol valami életre kel; mint egy madár, vagy inkább négyszárnyú lény, mely így messzebb repülhet. Mi annak örülünk, ha repül. A Villa Negra Egyesületet és a hétköznapokat Ágoston Zoltán írása és műhelyfotók mutatják be.
(Kuti László, Lelkes Márk)


Várható megjelenés: 2015. október 14.
Tervezett oldalszám: 166 oldal
Méret: 235 x 280 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Tervezett ár: 4990 Ft
ISBN: 978 963 14 3078 3

további újdonságok

Hangos e-könyv a Magvetőtől - Pilinszky János: Széppróza
A költő kiadatlan hangfelvételével


Pilinszky János: SzépprózaPilinszky János műveinek második köteteként jelenik meg a Széppróza, amely a szerző összegyűjtött szépprózai és színpadi munkáit tartalmazza. A kötet nyomtatásban és e-könyv formátumban is megjelent. Az e-könyv ezúttal egy exkluzív, korábban kiadatlan hangfelvételt is tartalmaz, amelyen a szerző Gyerekek és katonák című színművét olvassa fel.

Pilinszky 1972. december közepétől 1973. május közepéig volt Párizsban. Jó barátja, Wiener Pál készítette kazettás magnóval azt a felvételt, amelyen többek között a Gyerekek és katonák hallható. A felvétel pontos dátuma nem ismert, de feltételezhető, hogy 1973. január 20. körül készült. Wiener Pál bocsátotta a család rendelkezésére a kazettát, a hanganyagot digitalizáltuk, de a zajokat nem próbáltuk az elengedhetetlennél jobban kiszűrni.

Ez évtől a Magvető Kiadó minden új kötete egyszerre jelenik meg nyomtatott és e-könyv változatban, a korábban kiadott magvetős könyvek közül pedig mintegy 260 mű tölthető le digitálisan. A kiadó szeretné kihasználni a technológiában rejlő szélesebb lehetőségeket is. Egyre több e-könyv-olvasó eszköz tud hangot is kezelni, ezért célunk, hogy a szövegekhez mind többször társítsunk hangzó anyagot is. (Nem külső linkről meghallgatható online hanganyagként, hanem az e-könyvbe integrált, bármikor lejátszható hangzó tartalomként.) Ha az eszköz nem kezel hangot, a könyvvásárló asztali gépen, laptopon stb. tudja meghallgatni a felvételt az ingyenes szoftverekkel.

A hanganyagot is tartalmazó e-könyvek kiadását ezzel a különleges felvétellel kezdjük. A mostani hangfelvétel ajándék, mi is ajándékba kaptuk, és továbbadjuk, hogy mások is örüljenek neki.

A Széppróza elektronikus változatát a költő kiadatlan hangfelvételével itt megvásárolhatja.


Irodalom és társművészetek - két különleges könyv jelent
meg a Magvetőnél:
Szívemhez szorítom és Möbion

Szívemhez szorítom – Rájátszás

CD-melléklettel: 14 új szám

Szívemhez szorítom -  RájátszásMinden rockzenész valójában költő. Egy jó vers pedig úgy hat, mint egy sláger: hozzánk és helyettünk szól. A zenészek és írók különböző eszközökkel, de ugyanazt teszik: elmondják nekünk, amit mi nem tudunk, pedig szeretnénk.
A Rájátszás az irodalom és a zene egymásra találása: költők fognak gitárt, zenészek tollat, a versek dalszövegek lesznek, a dalszövegek pedig novellákat ihletnek. Ebből az együttműködésből született ez a kiadvány: egy 14 dalból álló CD-lemez és egy különleges album, amelyben a dalszövegek, a dalokhoz kapcsolódó írások és a Rájátszás-koncertek fotói ígérnek olyan élményt, amelyet az olvasó bátran a szívéhez szoríthat.Megjelenés: 2015. október 14.
Oldalszám: 112 oldal
Méret: 164 x 234 mm
Ár: 3990 Ft
ISBN: 978 963 14 3331 9line

Villa Negra - Horváth Viktor: Möbion

Szobor, kép és regény

Villa Negra - Horváth Viktor: MöbionTizenöt éves a Villa Negra. Ebből az alkalomból készítettük ezt a könyvet, amely megmutatja a munkáinkat, ám nem hagyományos katalógus. Kérésünkre Horváth Viktor írt regényt a művekhez, így született meg a Möbion.
A festmények és szobrok fotói hűen adják vissza az anyag szépségét és az alkotói koncepciót, a mellettük futó mese pedig nem a műtárgyakról beszél, hanem viszonyba kerül velük; az odaátról szól. Az esszenciát kutatja, miként Dante, és ahogy mi, a művek alkotói is. Nehéz meghatározni ennek a könyvnek a műfaját – regénykatalógus, katalógusregény –, de nem is ez a fontos, hanem a közegek társalgása, a fúzió, a találkozás, ahol valami életre kel; mint egy madár, vagy inkább négyszárnyú lény, mely így messzebb repülhet. Mi annak örülünk, ha repül.
A Villa Negra Egyesületet és a hétköznapokat Ágoston Zoltán írása és műhelyfotók mutatják be.
(Kuti László, Lelkes Márk)


line

Részlet a kötetből

Már látom hajdani tébolyomat
és az öröm napját, amire várok.
S ha szent bennetek az az akarat,
amely a csúcsig vezet fel e lépcsőn,
emlékezzétek majd fájdalmamat.


Most

Valami történhetett. Tudnom kellene, hogy micsoda, de nem emlékszem rá.
– Szparafucsíle!
Várok. Semmi.
– Szparafucsíle, jöjjön be!
Semmi, a lakájom nem jön. Rosszul vagyok. Hajnal van, és szólnak a harangok, kint fekete hasú felhők sodródnak a paloták fölött; szürkület. Vagy ez alkony, és én átaludtam a napot? Szétszakad a fejem, verssorok jutnak az eszembe valami fájdalomról meg valami csúcsig vezető lépcsőkről; a tornyokban üvöltenek a harangok, el akarom küldeni a lakájomat az ügyeletes brigád parancsnokához, hogy hallgattassa el azt a zúgást, mert ha nem, megtorlom. Minek harangoznak vasárnap hajnalban? Iszonyat. Egy érzés bujkál a fejgörcs és az ágyéktáji szorítás mögött, abból gondolom, hogy valami történt. Valami borzasztó.
Visszanyeklek a vörös hernyóselyem párnatömegbe; elkeseredett nyervogás, sötét villanás, aztán egy csomó mérgezett tű döfése a karomban. A macskám volt a párnák között, és ráfeküdtem. Én barom.


Megjelenés: 2015. október 14.
Oldalszám: 166 oldal
Méret: 235 x 280 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Ár: 4990 Ft
ISBN: 978 963 14 3078 3


Megjelentek Bartis Attila és Garaczi László új regényei, valamint Bodor Ádám novelláskötete

Bartis Attila: A vége

„az egyetlen, ami kiűzheti belőlünk a magányt, az a másik szívverése a saját mellkasunkban”
 
Bartis Attila: A vége Egy fotográfus története, aki... Nem: egy férfi története, aki... Nem: egy szerelem története, ami... Vagy több szerelem története, amik egymással... Vagy egy ország története, ami... Na hagyjuk. Ez a regény megad mindent, amit egy regény adhat: igazságot, őszinteséget, atmoszférát, mesét. Meg mindehhez még valamit, amit Bartis Attila rajongói már ismernek: az érzelmek olyan elképesztő erejű sodrását, ami magába ránt, és nem ereszt. Mindegy, hogy az olvasó mániákusnak tartja-e Szabad Andrást, vagy pedig halálosan beleszeret, mindenképpen azt érzi, csak úgy érdemes élni, ahogy ő: ezen a hőfokon. Az ilyen szereplőt nevezzük főhősnek. Vele kell menni.
(Kemény István)


line

Részlet a regényből

Ezerkilencszázhatvannyolc augusztusában egy éjjel kimentem a Városligetbe. Nem tudom, miért. Nem volt szokásom éjjel sétálni. A Ligetet különben sem szeretem, ha letérek a főallékról, még nappal is eltévedek néha, pedig nem egy labirintus. Arrafele mentem, amerre a régi Műcsarnok van. Bár most már nem így hívják, már csak sima kiállítóterem, néha pedig még az se. Akkor épp szobrászműtermek voltak benne.

A fasoron részegek randalíroztak, szinte visszafordultam. Aztán inkább átmentem a túloldalra. Éjfél már elmúlt, azt hittem, egy lélek nem lesz a Ligetben. A csarnok lépcsőjét befejezetlen szobrok vették körbe, sötétek voltak, mint az árnyék. Az egyik pinceablakból fény szűrődött ki. Valami hörgött. Továbbsiettem. Hátul a kőtörmelékek között az épület falának dőlve egy pár szeretkezett.


Megjelenés: 2015. október 15.
Oldalszám: 604 oldal
Méret: 123 x 184 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Ár: 4990 Ft
ISBN: 978 963 14 3340 1line

Bodor Ádám: Vissza a fülesbagolyhoz

Válogatott elbeszélések

Bodor Ádám: Vissza a fülesbagolyhoz Fojtott, feltörésre készülő, majd olykor vulkánszerűen feltörő szenvedélyek, megaláztatások és csendes reménytelenség. Mindez álomszerűen és pontosan megírva. Ezekben a novellákban nincsenek elvétett, hamis hangsúlyok vagy felesleges mondatok, jelzők. Minden (kíméletlenül) a helyén van. Rejtélyes, küszöb alatti világ, mégis nagyon ismerős, valóságos. Jelenetei és szereplői filmszerűen elevenek. Bodor Ádám néhány szóval, mondattal megrázóan érzékletes és hiteles képet tud adni szinte bármiről: szerelemről, nyomorról, emberségről és embertelenségről. A Vissza a fülesbagolyhoz új kiadásából egyértelműen kitűnik, hogy Bodor a kortárs próza kimagasló alakja.


line

Részlet a kötetből

Bár emberi település nem volt sehol a közelben, pontosan a hágón, a két medencét összekötő országút mellett egy piros-fehér csíkos vasrúdon autóbusz-megálló kerek táblája himbálózott a szélben. Itt haladt keresztül naponta négy autóbusz, a reggeli és a délutáni járat.
A pózna tövében magányos lány üldögélt. Nem túl gondosan varrt, egyszerű barna köpenyt viselt, csupaszon hagyott lábán valami olcsóbb cipőt. Kezében háló lógott, eltenni való uborkával. A reggeli járattal érkezett dél felől; valahonnan, ahol megterem az uborka.
Egy ilyen hágó elég szeles hely, ezernégyszáz méter fölött elég szelesek a helyek, szép időben is lobog az ember ruhája szegélye. A lánynak is, bár hátát a martnak vetve ült, kicsit lobogott barna köpenye szegélye, fölötte nyikorgott a megállót jelző kerek tábla.


Megjelenés: 2015. október 15.
Oldalszám: 416 oldal
Méret: 115 x 187 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Ár: 3490 Ft
ISBN: 978 963 14 3328 9line

2015. október 8., csütörtök

Darvasi Ferenc: Köztünk vagy - Mándy Iván


könyvbemutató, könyv, könyvújdonság, új könyvek, ajánló, program

Darvasi Ferenc: Köztünk vagy.

A Corvina Kiadó tisztelettel meghívja Önt
Darvasi Ferenc:
Köztünk vagy.
Beszélgetések Mándy Ivánról
című könyvének bemutatójára.

Időpont: 2015. október 8. csütörtök, 19:00

Helyszín: Nyitott Műhely
Cím: 1123 Budapest, Ráth György utca 4.

A Corvina Kiadó könyvét bemutatja:
Darvasi Ferenc, Mán-Várhegyi Réka és Márton László
Moderál: Zeke Gyula


line

Darvasi Ferenc: Köztünk vagy.

Beszélgetések Mándy Ivánról

Életének utolsó évtizedeiben általános megbecsülés övezte Mándy Ivánt, azóta azonban valamelyest kikopott a köztudatból. Darvasi Ferenc ezért is érezte úgy, hogy eljött az idő, meg kell szólaltatni azokat, akiknek van mondanivalójuk, amíg még nem késő. Mándyról korábban sokan beszéltek már és nem is akárhogyan: Rónay Lászlótól kezdve Esterházy Péterig. Darvasi most olyanokat keresett fel, húsz beszélgetést készítve a húsz éve elhunyt alkotóról, akik nem, vagy csak keveset beszéltek az íróról, hozzá fűződő személyes és/vagy szakmai kapcsolatukról. Nemcsak azt tudhatjuk meg, hogy kik voltak a szerelmei, mit csinált 1956. október 23-án, hogy hívták otthon, a Teleki tér környékén, a Károlyi-kertben, vagy hogy mi volt a kedvenc süteménye, futballcsapata, és hogyan alkotott – hanem azt is, hogy miként él tovább az emlékezetben, mi az, ami belőle és az életművéből ránk marad.Terjedelem: 296 oldal
Méret: 130 x 197 mm
Kötés: Füles kartonált
Ár: 2990 Ft
ISBN: 978 963 13 6321 0
A Magvető Kiadó
szeretettel meghívja Önt
Darvasi László
Isten. Haza. Csal.
című új novelláskötetének bemutatójára,
a Margó Irodalmi Fesztiválra
2015. október 10-én 17 órára
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárba
(1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.)
A szerzővel Megyesi Gusztáv beszélget

A program ingyenes, a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.

line

Darvasi László: Isten. Haza. Csal.

„Anya és apa túl akarják élni.”
Darvasi László: Isten. Haza. Csal. A kínai bölcsek, a szenvedélyes trubadúrok vagy a délszláv háború világa után Darvasi László legújabb novellái közelebbi tájékra kalauzolnak bennünket: a magyar vidékre, ahol az apáinkat és az anyáinkat hagytuk. Ahol a fiaink hagytak minket. A falusi kiskocsmák, az éttermi termékbemutatók, a fehér galléros uzsorások és az elhagyott öregek országa ez: a mi országunk.
A szerző védjegye – a kifogyhatatlan fantázia, a látomásos képzelet és a láttató elbeszélés – ezekben a történetekben is megtalálható, valami azonban megváltozott: szikár és pontos látleleteket olvashatunk, nehezen feledhető félmondatok sejtetnek életnyi tragédiákat. Semmi kétség, ezek a novellák rólunk szólnak, az álmainkról és az értékeinkről, amelyekhez hűek akartunk maradni, mégis megcsaltak minket. Ezek a történetek kérdeznek: miért nem tudjuk elmondani a szüleinknek azt se, ha végre megértjük őket.


line

Részlet a kötetből:


– Azt ismered, hogy a nyuszi megkívánja a medve lányát? – de máris abbahagyta. Mert már elmondta. Nem is egyszer. Minden viccét elmondta, és hiába. De egyszer úgyis megnevetteti. Ha beledöglik, akkor is. Olyan a lány arca, mintha üveget húztak volna rá. Mintha meg lehetne kopogtatni. Megálltak, a lány orra csöpögött. Míg közel hajolt hozzá és törölgette, megérezte a testszagát. Olyan furcsa volt, de a lány nem tudott büdös lenni. Ha két napig nem mosta le, mert ki mosdatta volna, amióta a felesége itt hagyta őket, akkor is ugyanolyan szagú maradt. Egyszer a palacsinta porcukrába beleejtett egy szelet füstölt sonkát. Annak volt ilyen szaga. A templomnál jártak, ott volt a legnagyobb lejtő, azon mindig nehezebben tolta föl. De az új kerekes székkel szinte gyerekjáték volt följutni. Így mondják, gyerekjáték. Lófaszt. Miért lenne könnyű a gyerekjáték. Már fölértek, és ő hunyorogva bámult vissza a város felé, ahol nádas részek, embermagas füvek területei ékelődtek az utcák közé. Olyan fény volt, hogy látott ökörnyálat szállni. Így jönnek napról napra, ha esik, ha fúj, ősszel és tavasszal, azóta ez volt a napi útjuk. Még az elején, úgy két éve próbált variálni, más utcák felé kerülve jutni a Betérőhöz, de a lány nyugtalankodni kezdett. Mint aki nem akar új fákat, új házakat, mert azoktól fél. Másféle kutyahangok dörrentek rájuk. A mozdulatlan arcból nyöszörgés sípolt elő. Fingdosott, szinte dudált. Az ideges ember többet fingik. Gyerekek visongtak a templomkertben, ismerte őket. A Karakas ikrek, meg még a többi. Szar, szemét kölykök. Mit visonganak. Úgy érezte, hogy a lány a legszívesebben velük lenne. De azok kigúnyolnák. Szar, szemét kölykök, szaros a körmük alja, szaros a nyelvük, minden trágyadombot fölforgatnak, biciklit lopnak. Nem cigányok, de azok. A piacnál járt, vigyázni kellett, sok volt a bukkanó. Mondjuk már ismerte őket, ügyesen kanyargott köztük. Szinte büszkeség fogta el, hogy milyen ügyesen lavírozik.

Megjelenés: 2015. szeptember 23.
Oldalszám: 264 oldal
Méret: 140 x 215 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Ár: 3290 Ft
ISBN: 978 963 14 3285 5


2015. szeptember 24., csütörtök

Isten. Haza. Csal. Bakker, azok a csodddálatos férfiak!

Könyvbemutató, könyvújdonság - ajánló. Darvasi László és Leitner Olga új könyve.
Athenaeum Kiadó, Magvető Könyvkiadó

Bakker, azok a csodddálatos férfiak! 


Leitner Olga Bakker, azok a csodddálatos férfiak! című könyvének bemutatója
„Mi lenne velünk nélkülük?” – Férfiak - Életünk fűszerei

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt 2015.10.01-én 18 órára a Fókusz Könyváruházba, ahol Leitner Olgával Borsos-Kőszegi Erika pszichológus beszélget majd legújabb könyvéről.

Helyszín:
Fókusz Könyváruház Budapest Rákóczi út 14., Budapest, 1072

A kapcsolatok elején imába foglaljuk a nevüket, tojunk a legjobb barátnőnk fejére is, aztán ahogy telik az idő, úgy tépjük ki a hajunkat egyenként, és már inkább idegesítenek minket benne az egykor imádott dolgok. Aztán megállunk egy pillanatra az ajtóban, s csak nézzük őt: Elmélázunk azon, hogy hiába pofázunk, a lábát már megint a dohányzóasztalra polcolta fel, miközben belesüpped a kanapéba a kinyúlt melegítőjében. A nagylábujja is lassan kikandikál a pókhálós zoknijából. A pár napos borostán sósmogyoró darabkák csillannak meg a tv fényeiben. Néha egy puki, néha egy büfi. Nem lát, nem hall. Mi pedig már nem nyafogunk azon, hogy jobb lenne egy gyertyafényes vacsora. Odakucorodunk mellé, összehúzzuk magunkat kicsire, befúrjuk a fejünket a nyakába, szagoljuk a bőre illatát és megnyugszunk. Mégis csak itt van. Velünk. Mellettünk. Valamit morgott is, hogy így nem kényelmes neki, de nem baj. Szeretjük így is, úgy is. Néha jobban, néha kevésbé. És, hogy szükségünk van rá, az biztos.

„Mert egy nőnek minden gondolata a férfi. Ha van, akkor azért, ha nincs, akkor azért. Ha udvarol, akkor azért, ha megcsalt, elhagyott minket, akkor meg azért. Mindig van okunk velük foglalkozni. Egy dolog változik csupán: Az, hogy örömmámorban úszunk tőlük, vagy éppen a letargia lesz úrrá rajtunk. Tök mindegy. Életcélunk: A férfi. De miért?!” – Részlet a Bakker, azok a csodddálatos férfiak! című könyvből

Kérjük a sajtó képviselőit, hogy recenziós példányért regisztráljanak a szpisjak.blanka@lira.hu email címen.  Athenaeum Kiadó - 1086 Budapest, Dankó u. 4-8. Tel: (+36/1) 235-5020 Web: www.athenaeum.hu

________________

Isten. Haza. Csal. - Megjelent Darvasi László új kötete!

Darvasi László: Isten. Haza. Csal.

„Anya és apa túl akarják élni.”
Darvasi László: Isten. Haza. Csal. A kínai bölcsek, a szenvedélyes trubadúrok vagy a délszláv háború világa után Darvasi László legújabb novellái közelebbi tájékra kalauzolnak bennünket: a magyar vidékre, ahol az apáinkat és az anyáinkat hagytuk. Ahol a fiaink hagytak minket. A falusi kiskocsmák, az éttermi termékbemutatók, a fehér galléros uzsorások és az elhagyott öregek országa ez: a mi országunk.
A szerző védjegye – a kifogyhatatlan fantázia, a látomásos képzelet és a láttató elbeszélés – ezekben a történetekben is megtalálható, valami azonban megváltozott: szikár és pontos látleleteket olvashatunk, nehezen feledhető félmondatok sejtetnek életnyi tragédiákat. Semmi kétség, ezek a novellák rólunk szólnak, az álmainkról és az értékeinkről, amelyekhez hűek akartunk maradni, mégis megcsaltak minket. Ezek a történetek kérdeznek: miért nem tudjuk elmondani a szüleinknek azt se, ha végre megértjük őket.


line

Részlet a regényből:

– Azt ismered, hogy a nyuszi megkívánja a medve lányát? – de máris abbahagyta. Mert már elmondta. Nem is egyszer. Minden viccét elmondta, és hiába. De egyszer úgyis megnevetteti. Ha beledöglik, akkor is. Olyan a lány arca, mintha üveget húztak volna rá. Mintha meg lehetne kopogtatni. Megálltak, a lány orra csöpögött. Míg közel hajolt hozzá és törölgette, megérezte a testszagát. Olyan furcsa volt, de a lány nem tudott büdös lenni. Ha két napig nem mosta le, mert ki mosdatta volna, amióta a felesége itt hagyta őket, akkor is ugyanolyan szagú maradt. Egyszer a palacsinta porcukrába beleejtett egy szelet füstölt sonkát. Annak volt ilyen szaga. A templomnál jártak, ott volt a legnagyobb lejtő, azon mindig nehezebben tolta föl. De az új kerekes székkel szinte gyerekjáték volt följutni. Így mondják, gyerekjáték. Lófaszt. Miért lenne könnyű a gyerekjáték. Már fölértek, és ő hunyorogva bámult vissza a város felé, ahol nádas részek, embermagas füvek területei ékelődtek az utcák közé. Olyan fény volt, hogy látott ökörnyálat szállni. Így jönnek napról napra, ha esik, ha fúj, ősszel és tavasszal, azóta ez volt a napi útjuk. Még az elején, úgy két éve próbált variálni, más utcák felé kerülve jutni a Betérőhöz, de a lány nyugtalankodni kezdett. Mint aki nem akar új fákat, új házakat, mert azoktól fél. Másféle kutyahangok dörrentek rájuk. A mozdulatlan arcból nyöszörgés sípolt elő. Fingdosott, szinte dudált. Az ideges ember többet fingik. Gyerekek visongtak a templomkertben, ismerte őket. A Karakas ikrek, meg még a többi. Szar, szemét kölykök. Mit visonganak. Úgy érezte, hogy a lány a legszívesebben velük lenne. De azok kigúnyolnák. Szar, szemét kölykök, szaros a körmük alja, szaros a nyelvük, minden trágyadombot fölforgatnak, biciklit lopnak. Nem cigányok, de azok. A piacnál járt, vigyázni kellett, sok volt a bukkanó. Mondjuk már ismerte őket, ügyesen kanyargott köztük. Szinte büszkeség fogta el, hogy milyen ügyesen lavírozik.Megjelenés: 2015. szeptember 23.
Oldalszám: 264 oldal
Méret: 140 x 215 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Ár: 3290 Ft
ISBN: 978 963 14 3285 5

line

Darvasi László

Darvasi László író 1962-ben született Törökszentmiklóson. 1986-ban szerzett diplomát a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. 1990 és 1998 között a Pompeji folyóirat szerkesztője, jelenleg a Délmagyarország és az Élet és Irodalom munkatársa.

Több műve megjelent franciául, németül és hollandul.

Művei közül többet – A titokzatos világválogatott (Nemzeti Színház, 2008) vagy a Trapiti (Kolibri Színház, 2005) – színpadra alkalmaztak.

A szerző portréját Burger Barna készítette.


A Magvető Kiadónál megjelent művei
A lojangi kutyavadászok (2002), Trapiti avagy a nagy tökfőzelékháború (2002), Szív Ernő: Összegyűjtött szerelmeim (2003), Trapiti és a Borzasztó Nyúl (2004), A világ legboldogabb zenekara (2005), A titokzatos világválogatott (2006), A könnymutatványosok legendája (2009), Virágzabálók (2009), Pálcika, ha elindul (2012), Vándorló sírok (2012), A zord Apa, avagy a Werner-lány hiteles története (2012), A Háromemeletes Mesekönyv (2013), Ez egy ilyen csúcs (2014), Isten. Haza. Csal. (2015)

Díjai
A Beszélő című lap különdíja (1992), Szinnyei Júlia-emlékdíj (1993), Déry Tibor-jutalom (1993), Az Év Könyve jutalom (1994), Szép Ernő-jutalom (1994), Krúdy Gyula-díj (1996), Alföld-díj (1996), József Attila-díj (1998), Pro-Literatura díj (1998), IBBY-díj (2003), Szegedért Emlékérem (2003), Brücke Berlin-díj (2004), IBBY Honour List-Díja (2004), Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (2005), Füst Milán-díj (2005), Mészöly Miklós-díj (2006), Márai Sándor-díj (2008), Magyar Köztársaság babérkoszorúja díj (2009), Rotary Irodalmi Díj (2009), Az Év Gyermekkönyve-díj (2014)

2015. június 4., csütörtök

A General Press Könyvkiadó júniusi újdonságai

könyv - újdonságok - könyvajánló - general press könyvek - budapest - történelmi és romantikus regények - olvasmányos irodalom, népszerű könyvek, világsiker, bestseller irodalom

VILÁGSIKEREK-SOROZAT:

Michael Robotham: Élet vagy halál

A rácsok mögött töltött tíz hosszú év után miért szökik meg valaki a szabadulása előtt egyetlen nappal?
Michael Robotham: Élet vagy halál Audie Palmer már egy teljes évtizedet lehúzott a texasi állami börtönben, miután beismerte a bűnösségét az egész országot megrázó bűntényben. Tíz évvel korábban fegyveresek kiraboltak egy pénzszállító autót, ám az akció nem a tervek szerint alakult: a hajszában négy ember életét vesztette, és hétmillió dollár nyomtalanul eltűnt. Ennyi pénzért pedig sokan sok mindenre képesek.
Audie a szabadulása előtti napon azonban eltűnik a cellájából. Mindenki őt keresi – a rendőrség, az FBI, az alvilág, de még magas rangú politikusok is. És ekkor egy másik fegyencnek is titokzatosan nyoma vész ugyanabból a börtönből… Audie viszont nem saját maga miatt aggódik, valaki más életét próbálja megmenteni.Megjelenés: 2015. június 22.
Terjedelem: 384 oldal
Méret: 137 x 197 mm
Kötés: keménytábla védőborítóval
Ár: 3290 Ft
ISBN: 978 963 643 759 6line

ROMANTIKUS REGÉNYEK-SOROZAT:


Sabrina Jeffries: Egy hölgy sosem enged


Sabrina Jeffries: Egy hölgy sosem enged Celia Sharpe-nak férjet kell találnia, méghozzá azonnal, ha nem akarja elveszíteni az örökségét. Kiszemel hát magának három vőlegényjelöltet: mindnyájan magas rangú, előkelő férfiak. Mivel nincs ideje a szerelembe eséssel bajlódni, úgy dönt, a legjobb lesz, ha az elhatározását tényekre alapozza. Felbérli hát a családja alkalmazásában álló, bosszantó, ámde igencsak jóképű magánnyomozót, Jackson Pintert, hogy derítsen ki a három férfiról mindent, amit csak lehet.
Jackson már régóta vonzódik Celiához, így semmi ösztönzést nem érez arra, hogy segítsen neki férjet találni. Ahogy a két fiatal a közös munkának köszönhetően egyre több időt tölt együtt, fellángol köztük a szenvedély, és amikor a lány élete veszélybe kerül, Jackson rájön, hogy valójában egyvalamit akar igazán: megvédeni Celiát… immár a férjeként.

Sabrina Jeffries Halstead Hall bajkeverői című sorozatának záró kötetében két erős akarat feszül egymásnak, hogy aztán a szerelemben és a szenvedélyben feloldódva egyesüljenek.Megjelent: 2015. június 9.
Terjedelem: 336 oldal
Méret: 137 x 197 mm
Kötés: keménytábla védőborítóval
Ár: 2990 Ft
ISBN: 978 963 643 758 9line

REGÉNYES TÖRTÉNELEM-SOROZAT:

Alix Christie: Gutenberg tanítványa

Alix Christie: Gutenberg tanítványa 1450, Mainz. Peter Schöffernek ott kell hagynia a tudás fellegvárát, Párizst, hogy az apja hívására visszatérjen a szülői házba. Mindent felad, a nagyváros kínálta izgalmakat, a pezsgő egyetemi légkört és az álmát is, hogy írnok váljon belőle.
Kereskedő apja ugyan a tudása miatt hívja haza, mégis inassá tenné megint, egy olyan műhelyben, ahol könyveket készítenek egy egészen új eljárással. A műhely Gutenbergé, a szabályokra fittyet hányó, zseniális feltalálóé. Ő és Peter apja egyaránt hisz abban, hogy a találmány megrengetheti a világot, de a huszonéves fiatalember leginkább csak szabadulni akar a helyzetből, amelyhez cseppet sem fűlik a foga.
Aztán mégis, Gutenberg vonzó-taszító személyisége, a Peter keze alatt formálódó betűk, a kohó hője, az olvadó fém csordulása, a tinta szaga, a száradó oldalak látványa megváltoztat mindent, amit a fiú eddig az életéről gondolt...

Alix Christie regénye a Gutenberg-biblia történetét fogalmazza újra. Ugyanakkor – a világot megváltoztató találmány születésén túl – hiteles és izgalmas képet nyújt az érseki átok sújtotta Mainz világáról, titokról, árulásról, szerelem és hivatás harcáról, felnőtté válásról; lebilincselően, kifejezetten a betű és a könyvek szerelmeseinek.Megjelenés: 2015. június 24.
Terjedelem: 464 oldal
Méret: 137 x 197 mm
Kötés: keménytábla
Ár: 3790 Ft
ISBN: 978 963 643 760 2


2015. május 31., vasárnap

Patak Márta, Doncsev Toso, Dobozi Eszter és Pintér Lajos

A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Forrás Kiadója
szeretettel várja Önt és kedves családját
 a 86. Ünnepi Könyvhét alkalmából rendezett könyvbemutatóira.

Dobozi Eszter és Pintér Lajos
2015. június 4. (csütörtök), 17 óra
Katona József Könyvtár (Kecskemét, Piaristák tere 8.)

Dobozi Eszter: Ahogy ő néz, ahogy ő lát - Válogatott és új versek (Magyar Napló Kiadó, 2015)
Pintér Lajos: fényöröm fénybánat - Válogatott versek 1990-2015 (Orpheusz Kiadó, 2015)

A költőkkel Füzi László, a Forrás folyóirat főszerkesztője beszélget. Közreműködnek a költők meglepetésvendégei.

Patak Márta és Doncsev Toso
2015. június 8. (hétfő), 17 óra
Kápolna Galéria előadóterme (Kecskemét, Kápolna u. 13.)

Patak Márta: A test mindent tud - regény (Forum Könyvkiadó, 2015)
Doncsev Toso: Egy bolgár vallomásai (Napkút Kiadó, 2015)
Vallomások egy bolgárról - Írások Doncsev Tosoról (Napkút Kiadó, 2015)

A szerzőkkel Füzi László, a Forrás folyóirat főszerkesztője beszélget.
 
könyvbemutató, könyv, könyvújdonság, könyvhét

2015. május 23., szombat

Ünnepi Könyvhét - Magvető, Budapest

Új könyvek - könyvajánló - Budapest: Ünnepi Könyvhét - a Magvető könyvújdonságai - ajánló

Danyi Zoltán: A dögeltakarító

Mikor van vége a háborúnak?
„Danyi Zoltán megírta a vajdasági magyar posztháborús nemzedék tanulóéveit. Dac, tiltakozás, kemény fintor, lázadás, szókimondás, ellenkezés...”
Végel László

A dögeltakarító a menekülő és a menekülni nem tudó emlékezet könyve. Főhőse, miután átéli a délszláv háborút, keresi a biztonságot és a szabadságot. Útja Splitbe vezet, Budapestre és Berlinbe, miközben Amerika ígéretével csábít, de kérdéseinkre a választ talán egy temerini alkony rejtegeti.
Danyi Zoltán regénye groteszk és felkavaró történet arról, hogy az emberi létezés miként tud - és miként nem tud - szabaddá válni néha rémületes, néha felemelő körülményeinktől.Várható megjelenés: 2015. június 2.
Tervezett oldalszám: 264 oldal
Méret: 125 x 197 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Tervezett ár: 2990 Ft
ISBN: 978 963 14 3258 92015. május 12., kedd

Új digitális József Attila Összes

Elérhetővé vált az interneten József Attila műveinek eddigi legteljesebb gyűjteménye, amelyet egy ELTÉ-s magyar szakos hallgató, Zámbó Gergő készített –
még ám hobbiból. (Sehol egy sokmilliós pályázat eleve haverokra kiírva? Nahát!!) Az életmű egy helyen eddig
sehol nem volt elérhető, bár az Összes Versek fenn voltak
eddig is, de itt most
böngészhetővé vált az összes egyéb JA-írás is. A rendszer kitűnően
kereshető, vannak betűrendes és kronologikus mutatók, a kereső azonnal
kiírja a mű címét, amint egyezést az általunk begépelttel; külön érdem,
hogy egy-egy speciális lapon a műfajilag összetartozó összes mű egyetlen
szövegoldalon jelenik meg, így a korpusz még több keresési lehetőségre
ad módot. Érdemes kipróbálni! > József Attila Összes műve

József Attila XX. századi költő, gondolkodó összes verse, cikke, tanulmánya és szépprózája egy oldalon a legfrissebb kritikai kiadások alapján.

Manó Könyvek - május

új könyvek - könyvújdonságok - könyvajánló - honlapajánló - irodalom, szöveg

A Manó Könyvek májusi kínálata

Agatha újra nyomoz

Sir Steve Stevenson: Agatha nyomoz 5. – Ékszerrablás a Niagara-vízesésnél

A Niagara-vízesés melletti szálló luxuslakosztályának páncélszekrényéből rejtélyes módon eltűnik sok-sok felbecsülhetetlen értékű ékszer. A nyomok egy hírhedt rablóhoz vezetnek. A Mistery unokatestvérek Kanada egyik nemzeti parkjában próbálják elkapni a tettest, az izgalmas éjszakai túra azonban sok váratlan fordulatot rejteget.

Terjedelem: 136 oldal
Méret: 140 x 200 mm
Kötés: Flexibilis
Ár: 1790 Ft
ISBN: 978 963 4030 28 7

line

Sherlock, Lupin és Irene ezúttal egy kémtörténet kellős közepén találja magát az AlpokbanIrene Adler: Sherlock, Lupin és Én 5. – A fehér kastély

Miután Irene megismerte valódi anyját, annyira felkavarják az életében lezajlott változások, hogy nem tud másba kapaszkodni, mint Sherlockhoz és Arsene-hez fűződő barátságába. A nyár elején a lány hívására Davos-Platzban, a svájci Alpok fenséges csúcsai közt gyűlik össze újra a három barát.
A nyugodtnak tűnő, népszerű üdülőhelyen azonban szövevényes nemzetközi ügybe keverednek. Mindenki gyanús; senki sem az, akinek mondja magát, és a szálakat egy elvetemült bűnöző mozgatja. Amikor Irene és barátai a veszélyekkel.

Három rendkívüli gyerek, akik elválaszthatatlan barátok.

A krimi történetének három világhírű szereplője.

Lélegzetelállítóan izgalmas kalandok egész sora.

Terjedelem: 256 oldal
Méret: 141 x 200 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Ár: 2990 Ft
ISBN: 978 963 4030 45 4

line

Mi már várjuk a vakációt…


Kate Hannigan: Édes vakáció

Habos, rózsaszín minitortát sütni remek szórakozás, de belebújni egy habos, rózsaszín ruhába? Kösz, inkább nem!

Willow és Delia unokatestvérek, akik már alig várják, hogy a nyári vakációból egy hetet a családjukkal töltsenek a Michigan-tó partján. A nagynénjük férjhez megy, a lányok pedig remélik, hogy finom süteményeikért cserébe kibújhatnak a kínos feladat alól, hogy virágszóró koszorúslányokként szerepeljenek az esküvőn.

Ám mivel a történetben egy haszontalan öcsi, egy szalonnarajongó kutya és egy neveletlen turmixgép is feltűnik, a finomságok nem egészen úgy sikerülnek, ahogy tervezték. Amikor azonban igazán veszélybe kerül az esküvő, vajon elegendőnek bizonyul-e a sütőtudományuk, hogy megmentsék a helyzetet?

Csatlakozz te is Willow-hoz és Deliához, és készítsd el a pompás csokis puffinjukat, barackos palacsintájukat és a többi ízletes édességet is, melyek receptjét e könyv lapjai közé hintve megtalálod!

Terjedelem: 288 oldal
Méret: 138 x 184 mm
Kötés: Keménytáblás
Ár: 2490 Ft
ISBN: 978 963 4030 62 1

line

Túlélési tippek a nyári táborhoz


María Frisa: 75 tuti tipp kezdő és haladó túlélőknek 2. - Nyári tábor

12 évesen az élet meglehetősen bonyolult bír lenni.

Gondolom, már te is tapasztaltad, hogy amikor végre nyugtod lenne a sulitól, a szüleid beíratnak nyári táborba. Csak azért teszik, hogy megszabaduljanak tőled egy kis időre! Viszont ott lesznek a barátaid, meg persze az ellenségeid is. ÉS sok új srác! Szóval próbáld meg kihozni belőle, amit lehet.

Ezért írtam ezt az újabb kézikönyvet. Arról szól, hogyan éltem túl a nyári tábort, amihez persze semmi kedvem nem volt... 75 jó tanácsból áll... Kicsit soknak találod? Nem csodálom, pedig korántsem az, ha az ember felkészült akar lenni!

Terjedelem: 256 oldal
Méret: 140 x 215 mm
Kötés: Keménytáblás
Ár: 2690 Ft
ISBN: 978 963 4030 11 9

line

Nyári hangulatban


Nele Neuhaus: Charlotte – Nyár az álmok szigetén

Charlotte teljesen összeomlik, amikor eladják Gustót, a lovat, akit évek óta gondoz. Soha többé nem akar lovagolni, ám egyszer csak rátalál Noirmoutier szigetén a paradicsomot jelentő lovasklubra.
Charlotte mindig is ilyen nyaralásra vágyott – a végtelen strandon ügethet, miközben a haja a szélben lobog…
Nem sokkal később találkozik álmai lovával is. Concorde azonban sajnos teli van félelemmel. Vajon sikerül elnyerni a bizalmát, hogy Charlotte élete talán legveszélyesebb kalandját élhesse át vele?

Terjedelem: 176 oldal
Méret: 145 x 215 mm
Kötés: Keménytáblás
Ár: 2490 Ft
ISBN: 978 963 4030 63 8

line

Olvass Lénával!


Amelie Benn: Léna bűvös naptánca – Olvass velem! – Léna 3.

Együtt könnyebb!

A sorozatban egy-egy bájos, izgalmas történet elevenedik meg azoknak, akik már barátkoznak az önálló olvasással. A főhős nagyobb betűvel írt, színes mondatait a gyerekek, a hosszabb részeket a szülők, nagyobb testvérek olvashatják. Igazi közös, családi szórakozás!

Lénát újabb kaland várja Tündérligetben. Napsugár egy gonosz varázslat hatására mély álomba merült, nem lehet felébreszteni. Márpedig nélküle nem tudják előadni a tündérek a naptáncot, és akkor soha többé nem süt ki a nap! Egyetlen megoldás maradt, fel kell keresni a bölcs medvét, aki talán elárulja nekik az varázsálom ellenszerének titkát.

Terjedelem: 96 oldal
Méret: 155 x 220 mm
Kötés: Keménytáblás
Ár: 1990 Ft
ISBN: 978 963 4030 71 3